8   0       14     
<% if(46396 == user.uid || window.CONST.isLEVEL(1,2)){ %>
         
<% } %>
Yeh kahani bilkul kalpanik hai iska kisi ke sath bhi koi sambandh nahi hai, ye story sirf readers ke enjoyment ke liye hai. 1 10 Chapter 1  by vabs888
Introductions
310 words 66 reads
0 0 Chapter 2  by vabs888
1019 words 48 reads
0 0 Chapter 3  by vabs888
618 words 43 reads
0 0 Chapter 4  by vabs888
870 words 46 reads
1 10 Chapter 5  by vabs888
after 2 day mornig at abhi's home
211 words 38 reads
1 10 Chapter 6  by vabs888
after 10 days
681 words 38 reads
0 0 Chapter 7  by vabs888
Rahul ka ghar
657 words 39 reads
0 0 Chapter 8  by vabs888
355 words 34 reads
1 10 Chapter 9  by vabs888
Sham Ka waqt . . . . . .
1021 words 42 reads
0 0 Chapter 10  by vabs888
raat ko rahul ka ghar.............
671 words 37 reads
0 0 Chapter 11  by vabs888
subah ka waqt . . . . . . rahul ka ghar..........
779 words 33 reads
0 0 Chapter 12  by vabs888
raat ko abhi ka ghar.............
563 words 39 reads
0 0 Chapter 13  by vabs888
subah ka waqt . . . . . . rahul ka ghar..........
1000 words 34 reads
0 0 Chapter 14  by vabs888
airport ke bahar rahul aur abhi .............
655 words 31 reads
0 0 Chapter 15  by vabs888
dopahar ko rahul ka ghar.............
1309 words 37 reads
0 0 Chapter 16  by vabs888
subah ka waqt . . . . . . abhi ka ghar..........
1501 words 33 reads
0 0 Chapter 17  by vabs888
gadi ka safar ...........
1810 words 26 reads
0 0 Chapter 18  by vabs888
Sham Ka waqt . . . . . . gadi me...
1475 words 35 reads
0 0 Chapter 19  by vabs888
ab aage . . . . . .
703 words 32 reads
0 0 Chapter 20  by vabs888
ab aage . . . . . .
1535 words 29 reads
0 0 Chapter 21  by vabs888
ab aage......
982 words 31 reads
0 0 Chapter 22  by vabs888
Haweli
800 words 25 reads
0 0 Chapter 23  by vabs888
ab aage...........
1249 words 27 reads
0 0 Chapter 24  by vabs888
ab aage.......
1078 words 29 reads
0 0 Chapter 25  by vabs888
agli subah..
574 words 27 reads
0 0 Chapter 26  by vabs888
ab aage.....
610 words 22 reads
0 0 Chapter 27  by vabs888
MANDIR ME.......
796 words 26 reads
0 0 Chapter 28  by vabs888
ab aage..........
825 words 29 reads
0 0 Chapter 29  by vabs888
ab aage.......
1353 words 31 reads
0 0 Chapter 30  by vabs888
agli subah.................
1095 words 33 reads
0 0 Chapter 31  by vabs888
ab aage....... mega update For All
1151 words 36 reads
0 0 Chapter 32  by vabs888
ab aage......... savita aur rahul ke room me........
1325 words 30 reads
0 0 Chapter 33  by vabs888
ab aage.........
1881 words 42 reads
1 10 Chapter 34  by vabs888
2258 words 36 reads
5 10 Chapter 35  by vabs888
2140 words 34 reads
0 0 Chapter 36  by vabs888
1017 words 33 reads
1 10 Chapter 37  by vabs888
2213 words 38 reads
1 10 Chapter 38  by vabs888
752 words 36 reads
0 0 Chapter 39  by vabs888
2352 words 37 reads
1 6 Chapter 40  by vabs888
1860 words 39 reads
0 0 Chapter 41  by vabs888
Savita & Rahul aur vanita & abhi ki shadi ka din...
1614 words 30 reads
1 6 Chapter 42  by vabs888
Savita & Rahul aur vanita & abhi ki shadi ka din...
2995 words 41 reads
0 0 Chapter 43  by vabs888
Phone Sex
1481 words 36 reads
0 0 Chapter 44  by vabs888
2 words 35 reads
0 0 Chapter 45  by vabs888
1158 words 38 reads
0 0 Chapter 46  by vabs888
573 words 41 reads
0 0 Chapter 47  by vabs888
1271 words 45 reads
0 0 Chapter 48  by vabs888
1097 words 15 reads
0 0 Chapter 49  by vabs888
abhi ke room ki taraf
3204 words 15 reads